Úvod Zásady o spracovaní osobných údajov

Zásady o spracovaní osobných údajov

Zásady o spracovaní osobných údajov
Spoločnosť HIPPOinvest Development, a.s. , IČO: 25342919, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Hradci Králové, oddiel B, vložka 2382 ( "HPP") ako prevádzkovateľ webových stránok https://www.rotexim.sk 
a správce osobných údajov podľa čl.4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti s spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, deklaruje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzano v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.
V týchto Zásadách spracovanie osobných údajov ( "Zásady") by sme Vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame, ak využijete našich on-line služieb (E-shop ).

1.   Osobné údaje a ich spracovanie
 
(A) Osobné údaje sú všetky informácie o identifikovanej a identifikovateľnej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä s odkazom na určitý identifikátor (napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor) alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.
(B) Spracovávané kategórie osobných údajov, ktoré potrebujeme v súvislosti s dokončením objednávky sú: meno a priezvisko, doručovacia adresa, platobné údaje, e-mailová adresa a telefón.
(C) Vaša e-mailová adresa slúži ako Váš identifikátor (predstavuje prihlasovacie meno zákazníka) a tiež slúži pre všetku komunikáciu. Na Vašu e-mailovú adresu Vám príde potvrdenie objednávky a informácie o zaslanie, rovnako ako vyrozumenie, že Vaša zásielka je odoslaná alebo je na vyzdvihnutie.
(D) Pri vytvorení objednávky je Vám automaticky zriadený zákaznícky účet, kde sú uvedené tieto osobné údaje: meno a priezvisko, príp. firma (v tomto prípade tiež IČO a DIČ), fakturačná adresa, dodacia adresa, e-mail, telefónne číslo. Tieto údaje tu môžete meniť.

2.   Doba uchovávania
(A)Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia a odoslania Vašej objednávky.
(B(Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.
(C)Osobné údaje spracovávajú a uchovávajú počas nevyhnutne potrebnej na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich zo zmlúv, tj. minimálne po dobu zabezpečenia realizácie.

  • 3. Odovzdanie osobných údajov tretím osobám
  •  (F) Vaše osobné údaje budú poskytnuté tretím osobám či inak sprostredkované len vtedy, ak je to potrebné v rámci plnenia zmluvy, alebo ak ste s tým vopred vyslovili súhlas. V rámci vybavenia Vašej objednávky dostane od nás nami vybraný subjekt, ako napr. Logistická firma, dopravca, atď. potrebné údaje k vybaveniu Vašej objednávky. Takto získané údaje smie náš poskytovateľ služieb použiť iba na splnenie úloh súvisiacich s vybavením Vašej objednávky.

Aktuálny zoznam poskytovateľov ďalších služieb, ktorí pre daný účel môžu získať niektoré z Vašich osobných údajov:

  • Slovenská pošta
  • DPD
  • Uloženka
  • Česká pošta
  • firma zabezpečujúce služby prevádzky e-shopu a ďalšie služby súvisiace s prevádzkou e-shopu
  • účetní firma spracováva doklady pre FÚ- účetnú firmu

4. Podmínky zabezpečenia osobních údajov

(A)Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
(B)Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a ukladanie osobných údajov v listinnej podobe.
(C)Správca prehlasuje, že k osobným údajom má prístup len poverené osoby.

  5.   Práva dotknutých osôb
(A) Ak spracovávame Vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovaní svojich osobných údajov.
(B) V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať blokáciu osobných údajov, prevedenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Máte taktiež právo kedykoľvek sa obrátiť so svojou žiadosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.
(C) Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú Vaše osobné údaje vymazané; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ e-shopu potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky) či na ochranu svojich oprávnených záujmov.
6.   Cookies
Používame Cookies, aby sme našim používateľom a klientom mohli poskytnúť čo najlepšie služby. Cookie je malý súbor, ktorý webová stránka ukladá na pevný disk užívateľa a slúži nie na získavanie osobných údajov o užívateľoch (získané informácie môžu zahŕňať napríklad adresu IP pripájajúceho sa počítača alebo typ použitého prehliadača), ale k rozlišovaniu jednotlivých používateľov pristupujúcich k stránkam HPP.

Naše stránky môžu obsahovať taktiež Cookies tretích strán, ktoré spoločnosti HIPPOinvest Development, a.s. slúžia na získavanie anonymných štatistík o návštevnosti a typickom správanie Užívateľov na jednotlivých stránkach. Tieto tretie strany spravidla neukladajú v súvislosti s používaním Cookies žiadne osobné údaje, lebo im identita užívateľa nie je známa (za predpokladu, že používateľ nie je súčasne registrovaným užívateľom produktu takejto tretej strany, napr. Google).

V nastavení prehliadača môže užívateľ zakázať používanie Cookies, taká voľba však bude mať vplyv na správne zobrazovanie stránok.

7. Kontaktujte nás
(A) V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí ohľadom týchto Zásad nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu eshop@vrcholspanku.cz
(B) To isté platí pre prípad, že máte záujem o prístup k informáciám, ktoré sme o Vás prostredníctvom týchto webových stránok získali, alebo ak si prajete tieto informácie opraviť, zablokovať či vymazať.
                                                                                          

© 2024, HIPPOinvest Development,a.s. – všetky práva vyhradené

Zásady o spracovaní osobných údajov | Mapa stránok

eBRÁNA | B2C Brána |

Preskočiť na začiatok stránky